Project

Rezultati

REZULTAT 1

  • METODOLOGIJE USPOSABLJANJA
  • PRIPOMOČKI

Skupni metodološki vodič za usposabljanje oseb s shizofrenijo, njihovih svojcev in strokovnjakov s področja duševnega zdravja za reševanje kriz v domačih okoljih z uporabo strategij, ki so alternativne prisili.

REZULTAT 2

  • ALTERNATIVNE STRATEGIJE

Gradiva za usposabljanje

Povezana bodo z izvajanjem prisili alternativnih strategij v domačih okoljih za preprečevanje kriz in ukrepanje v kriznih epizodah in bodo uporabljena s strani oseb s shizofrenijo, svojcev in strokovnjakov za duševno zdravje med izvajanjem izobraževalnih dejavnosti.

REZULTAT 3

  • USPOSABLJANJE
  • INŠTRUKTOR

Oblikovane izkustvenih aktivnosti usposabljanja

Te aktivnosti bodo zlasti namenjene inštruktorjem, vključno s smernicami za izvajanje in izvedbo ter o pravilni uporabi gradiv za usposabljanje iz razdelka REZULTAT 2.

REZULTAT 4

  • E-UČENJE
  • ZBIRNO MESTO
  • DELOVNI PROSTOR

ZeroCoercion Platforma za e-usposabljanje

Zasnovana bo za podporo pri izvajanju in uporabi gradiva za usposabljanje (REZULTAT 2) in izkustvenih aktivnostih usposabljanja (REZULTAT 3).

Zelo radi bi slišali vaše komentarje in vprašanja

Pripravljeni smo, da odgovorimo na vaša vprašanja.