EVROPSKI PROJEKT

ZERO COERCION (brez prisile)

Usposabljanje za reševanje kriz v povezavi s shizofrenijo v domačih okoljih in z uporabo strategij, ki so alternativne prisili.

OPIS PROJEKTA

O PROJEKTU ZERO COERCION

Namen projekta ZeroCoercion je povečanje kompetenc (stališča, znanja, veščine) oseb s shizofrenijo, njihovih svojcev, skrbnikov in strokovnjakov s področja duševnega zdravja za reševanje kriz v povezavi s shizofrenijo z uporabo strategij, ki so alternativne prisili.

CILJI PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

OZAVEŠČANJE

Povečati ozaveščenost o pravicah in zaupanje za zmanjšanje prisile

REŠEVANJE KRIZ

Predajati obstoječe strategije za obvladovanje kriz v povezavi s shizofrenijo brez prisile in uporaba teh strategij v domačih okoljih

SAMOOSKRBA IN SODELOVANJE

Spodbujati samooskrbo in tudi sodelovanje med osebami s shizofrenijo, svojci in strokovnjaki s področja duševnega zdravja

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje oseb s shizofrenijo in svojcev za vrstniško podporo

ZADNJE NOVICE

Preberite o naših zadnjih novicah in izvedite več o naših aktivnostih