Skip to content
Tarptautinis projektas

ZERO COERCION

Mokymų programa apie pagalbos teikimo būdus, nenaudojant prievartos, schizofrenijos krizę išgyvenantiems asmenims namų aplinkoje

Apie projektą

ZERO COERCION

Projekto „ZeroCoercion” tikslas yra ugdyti asmenų, patyrusių schizofreniją, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų gebėjimus susitvarkyti su psichikos sveikatos krizėmis nenaudojant arba nepatiriant prievartos.

Projekto tikslai

Pagrindiniai projekto tikslai

Sąmoningumas

Didinti supratimą apie žmogaus teises

Krizės įveikimas

Surinkti gerąsias praktikas, kaip galima padėti psichikos sveikatos krizę patiriantiems asmenims namų aplinkoje ir nenaudojant prievartos

Savipagalba ir bendradarbiavimas

Skatinti savipagalbą ir bendradarbiavimą tarp tų, kurie patiria schizofreniją, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų

Mokymai

Apmokyti asmenis, turinčius schizofrenijos patirtį ir jų artimuosius

Naujienos

Skaitykite mūsų naujienas ir sužinokite mūsų artimiausius planus