Tarptautinis projektas

ZERO COERCION

Mokymų programa apie pagalbos teikimo būdus, nenaudojant prievartos, schizofrenijos krizę išgyvenantiems asmenims namų aplinkoje

Apie projektą

ZERO COERCION

Projekto „ZeroCoercion” tikslas yra ugdyti asmenų, patyrusių schizofreniją, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų gebėjimus susitvarkyti su psichikos sveikatos krizėmis nenaudojant arba nepatiriant prievartos.

Projekto tikslai

Pagrindiniai projekto tikslai

Sąmoningumas

Didinti supratimą apie žmogaus teises

Krizės įveikimas

Surinkti gerąsias praktikas, kaip galima padėti psichikos sveikatos krizę patiriantiems asmenims namų aplinkoje ir nenaudojant prievartos

Savipagalba ir bendradarbiavimas

Skatinti savipagalbą ir bendradarbiavimą tarp tų, kurie patiria schizofreniją, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų

Mokymai

Apmokyti asmenis, turinčius schizofrenijos patirtį ir jų artimuosius

Naujienos

Skaitykite mūsų naujienas ir sužinokite mūsų artimiausius planus

zero-coercion-third-meeting

Zero Coercion – 3rd Meeting

Šią savaitę įvyko trečiasis Zero Coersion partnerių susitikimas. Dėl Covid-19 pandemijos, jis vyko nuotoliniu būdu sausio 11 ir 12 dienomis.…
4.Creating training material (1)

MOKYMŲ TURINIO KŪRIMAS

Projekto partneriai paskutiniais mėnesiais rengė ir tobulino mokymams skirtą medžiagą. Šiuo metu atliekamos visų temų redakcijos:  TAMA 1: Pažinti save ir žinoti, kas man gali padėti  TAMA 2:  Kaip įgalinti save ir savo artimuosius?   TAMA 3: Savo saugumo erdvės kūrimas   TAMA 4: Proaktyvumas: deeskalacija namų aplinkoje   TAMA 5: Savęs pasitikrinimas: savirefleksija namų aplinkoje   TAMA 6: Fizinė ir emocinė gerovė namie   TAMA 7: Pagalba kitiems panašias patirtis turintiems   Atlikę mokymų turinio redakciją, pradėsime rengti  e-mokymų platformą.