Skip to content
Apie projektą

Rezultatai

R1

Metodinės gairės mokymų programai, skirtai ugdyti asmenų, patyrusių schizofrenią, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų gebėjimus susitvarkyti su schizofenijos krize nenaudojant prievartos.

R2

Mokymų medžiaga

Medžiaga, skirta ugdyti asmenų, patyrusių schizofrenią, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų gebėjimus susitvarkyti su psichikos sveikatos krize nenaudojant prievartos.

R3

Patyriminių mokymų programa

Skirta mokymų vedėjams, todėl apims metodologines gaires, kaip vykdyti tokius mokymus. Taip pat paaiškinimus, kaip naudoti mokymų medžiagą (žr. R2).

R4

E-mokymų platforma

Skirta papildyti mokymų programos (R3) įgyvendinimą ir mokymų medžiagą (R2) padaryti prieinamą.

Norėtume išgirsti jūsų nuomonę

Pasiruošę atsakyti į jums kilusius klausimus.