Apie projektą

Rezultatai

R1

  • Mokymų metodika
  • Priemonės

Metodinės gairės mokymų programai, skirtai ugdyti asmenų, patyrusių schizofrenią, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų gebėjimus susitvarkyti su schizofenijos krize nenaudojant prievartos.

R2

  • Alternatyvios strategijos

Mokymų medžiaga

Medžiaga, skirta ugdyti asmenų, patyrusių schizofrenią, jų artimųjų ir psichikos sveikatos specialistų gebėjimus susitvarkyti su psichikos sveikatos krize nenaudojant prievartos.

R3

  • Mokymai
  • Mokymų vedėjai

Patyriminių mokymų programa

Skirta mokymų vedėjams, todėl apims metodologines gaires, kaip vykdyti tokius mokymus. Taip pat paaiškinimus, kaip naudoti mokymų medžiagą (žr. R2).

R4

  • E-mokymai
  • Susitikimų vieta
  • Darbo erdvė

E-mokymų platforma

Skirta papildyti mokymų programos (R3) įgyvendinimą ir mokymų medžiagą (R2) padaryti prieinamą.

Norėtume išgirsti jūsų nuomonę

Pasiruošę atsakyti į jums kilusius klausimus.