Projekt

Tulemused

I.O1

  • KOOLITUSE METOODIKA
  • TÖÖRIISTAD

Koosloomes loodud metoodiline juhend skisofreeniaga elavate inimeste, nende lähedaste ja vaimse tervise spetsialistide väljaõppeks skisofreeniast tuleneva kriisiga toimetulekul võimalikult kodusarnases keskkonnas, kasutades sunnimeetoditele alternatiivseid strateegiaid.

I.O2

  • ALTERNATIIVSED STRATEEGIAD

Koolitusmaterjalid

Need on seotud sunduslike meetodite asemel alternatiivsete strateegiate rakendamisega võimalikult kodusarnases keskkonnas, et ennetada skisofreeniast tingitud kriise ja neid juhtida. KOOLITUSEL OSALEJAD (skisofreeniaga elavad inimesed, nende lähedased ja vaimse tervise spetsialistid) kasutavad alternatiive koolitustegevuse ajal.

I.O3

  • KOOLITUS
  • KOOLITAJAD

Loodud kogemuslik koolitus

Need on koolitajatele, sealhulgas juhendid rakendamise ja läbiviimise kohta, samuti tegevuse I.O.2 raames välja töötatud koolitusmaterjalide kasutamise juhised.

I.O4

  • E-ÕPE
  • KOHTUMISPAIK
  • TÖÖ KESKKOND

Ei sundimisele projekti e-koolituse keskkond

See luuakse koolitusmaterjalide (I.O.2) ja kogemusliku koolituse (I.O.3) toetuseks.

Me soovime teie arvamust teada.

Vastame hea meelega kõigile teie küsimustele.