Skip to content

Uudised

Zero Coercion Third Meeting

Zero Coercion – 3rd Meeting

Projekti Ei sundimisele kolmas kohtumine toimus 11. ja 12. jaanuaril 2021. Covid-19 põhjustatud terviseolukorra tõttu kohtusid projekti kaasatud spetsialistid veebis. Kohtumisel tutvustas iga partner loodud koolitusmaterjale, hinnati edasiminekut ja kaaluti tõlkega alustamist. Lisaks tutvuti veebiplatvormiga, kuhu koolitusmaterjalid edaspidi üles laetakse. Lepiti kokku edasised sammud ja tähtajad.

KOOLITUSMATERJALIDE LOOMINE

Viimastel kuudel on partnerid töötanud kvaliteetsete koolitusmaterjalide valmimise nimel. Hetkel vaatame läbi materjale järgmistel teemadel: what pharmacy has adderall in stock near memphis tn TEEMA 1: TUNNEN ENNAST JA OMA TUGIVÕRGUSTIKKU TEEMA 2: KUIDAS ENNAST JA OMA TUGIVÕRGUSTIKKU JÕUSTADA? TEEMA 3: RAHULIKU RUUMI LOOMINE TEEMA 4: OLE PROAKTIIVNE: KODUS KRIISIST VÄLJUMINE TEEMA 5: ANALÜÜSI ENNAST KRIISI JÄRGSELT TEEMA 6: FÜÜSILINE JA EMOTSIONAALNE HEAOLU KODUS TEEMA 7: KOGEMUSE PÕHJAL TEISTE TOETAMINE Pärast seda kirjeldame koolituse sisu ja alustame e-keskkonna loomisega.

3. Ei Sundimisele Projekti Koosloome Töötoad

Kõik Ei sundimisele projekti partnerid viivad 30. septembriks läbi koosloome töötoad. Töötubade korraldus muutus Covid-19 poolt põhjustatud tervisealaste piirangute tõttu. Siiski oli töötubades osalejate arv ootustele vastav. Osalesid vaimse tervise spetsialistid, skisofreeniaga elavad inimesed ja nende tugiisikud. Järgiti kehtestatud hügieeni- ja ohutusmeetmeid. 

2. Ei Sundimisele Projekti Teine Rahvusvaheline Kohtumine

juunil 2020 toimus Ei sundimisele projekti teine rahvusvaheline kohtumine. Kohtumine leidis aset interneti teel tulenevalt Covid-19 põhjustatud piirangutest. Projekti partnerite koostöös vaadati üle ja kinnitati metoodiline juhend. Samuti lepiti kokku ülesannetes ja vastutuses koolitusmaterjalide loomiseks. Pandi paika tähtaeg koosloome töötubade toimumiseks igas partnerriigis. Seati eesmärgid, kuidas jätkata projektiga.

1. Ei Sundimisele Projekti Avakoosolek Valencias

14. ja 15. novembril 2019 osalesid vaimse tervise spetsialistid Erasmus+ programmi Ei sundimisele projekti avakoosolekul SASM-i Fondis Suecas (Valencia, Hispaania). Muu hulgas vahetasime kogemusi vaimse tervise raskustega elavate inimeste õiguste kaitse  ja selle valdkonna heade praktikate osas. Partnereid esindavad vaimse tervise spetsialistid leppisid kokku põhisuundades, kuidas asuda eesmärke ellu viima.