Skip to content

2. Ei Sundimisele Projekti Teine Rahvusvaheline Kohtumine

juunil 2020 toimus Ei sundimisele projekti teine rahvusvaheline kohtumine. Kohtumine leidis aset interneti teel tulenevalt Covid-19 põhjustatud piirangutest. Projekti partnerite koostöös vaadati üle ja kinnitati metoodiline juhend. Samuti lepiti kokku ülesannetes ja vastutuses koolitusmaterjalide loomiseks. Pandi paika tähtaeg koosloome töötubade toimumiseks igas partnerriigis. Seati eesmärgid, kuidas jätkata projektiga.