Skip to content

3. Ei Sundimisele Projekti Koosloome Töötoad

Kõik Ei sundimisele projekti partnerid viivad 30. septembriks läbi koosloome töötoad. Töötubade korraldus muutus Covid-19 poolt põhjustatud tervisealaste piirangute tõttu. Siiski oli töötubades osalejate arv ootustele vastav. Osalesid vaimse tervise spetsialistid, skisofreeniaga elavad inimesed ja nende tugiisikud. Järgiti kehtestatud hügieeni- ja ohutusmeetmeid.