Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ZERO COERCION CO-CREATED SESSIONS

Από τις 30 Σεπτεμβρίου, προχωρούμε στην ολοκλήρωση των co-creation sessions, που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου. Η δομή των συνεδριών τροποποιήθηκε αναγκαστικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των σχετικών περιορισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο και ο στόχος των συνεδριών, όπως και ο αριθμός των συμμετεχόντων (επαγγελματίες, άτομα με σχιζοφρένεια και όσοι τους παρέχουν υποστήριξη) διατηρήθηκαν, ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ετικέτες: