Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ZERO COERCION

Το ZeroCoercion θα υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με σχιζοφρένεια μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα τους εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει τους συγγενείς τους και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο πώς να χειριστούν την κρίση της σχιζοφρένειας σε περιβάλλον κατοικίας μέσω της χρήσης στρατηγικών εναλλακτικών ως προς τον εξαναγκασμό.

Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα με σχιζοφρένεια θα αποκτήσουν καλύτερη κοινωνική ένταξη μέσω των ακόλουθων τρόπων:

  • τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων με τους συγγενείς τους και άλλα άτομα υποστήριξης
  • ενίσχυση της πρόσβασης σ’ ένα οικιακό μοντέλο φροντίδας

Το ZeroCoercion θα υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων για τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω των ενεργειών που πρέπει να γίνουν διαμέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-Training) και της χρήσης των συνιστώμενων εφαρμογών.

2
ΧΩΡΕΣ
0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
2900 +
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι δραστηριότητες του έργου θα απευθύνονται σε 3 ομάδες-στόχους.

Διάγνωση ασθενών με σχιζοφρένεια

Συγγενείς ατόμων με σχιζοφρένεια

Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται για την υποστήριξη ατόμων με σχιζοφρένεια