Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Project

Partners

O FSASM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2001. Από την ίδρυσή του καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση της φροντίδας για την αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές ασθένειες. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διευκολυνθεί η ένταξη στο κοινωνικό τους περιβάλλον, ευνοώντας την αυτονομία και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

ŠENT- Η Σλοβένικη Ένωση για την Ψυχική Υγεία είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική ανθρωπιστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό να βοηθήσει ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, εκείνους που βρίσκονται σε προσωρινή ψυχική δυσφορία καθώς και τους συγγενείς τους αλλά και όποιον ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία.

Ο PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS (Οπτικές Ψυχικής Υγείας) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην ευημερία της κοινωνίας και ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες, μέσω της εδραίωσης του θεμελιώδους δικαιώματός τους για προσβάσιμες, βασισμένες σε τεκμηριωμένες και ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα να θέσουμε ως προτεραιότητα την ψυχική υγεία στο πολιτικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν κατάρτιση και έρευνα, παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη υπηρεσιών κλπ

Το IED είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων των πιο πρωτοποριακών και με μεγάλη επιρροή προγραμμάτων της Ευρώπης όπως το HORIZON 2020 και το ERASMUS+

Το ίδρυμα Estuar είναι μία ΜΚΟ της Ρουμανίας, που ιδρύθηκε το 1993. Αποστολή της είναι να προσφέρει κοινωνικές επιλογές και εναλλακτικές λύσεις σε ενήλικες με θέματα ψυχικής υγείας, προκειμένου να στηρίξει την ένταξή τους στη Ρουμανική κοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, το ίδρυμα Estuar έχει αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες δικαιούχων του, με σκοπό τον περιορισμό της εξάρτησής τους από εξειδικευμένους οργανισμούς.

Ο οργανισμός «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες για Ευάλωτες Ομάδες-ΕΔΡΑ” είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός –Κοινωνικός Συνεταιρισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχικής υγείας και της νοητικής στέρησης από το 2001, με στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία.

Στο Κέντρο Ευημερίας και Ανάκαμψης στην Εσθονία μαθαίνουμε και μοιραζόμαστε την εμπειρία στο θέμα της ψυχικής υγείας και των δεξιοτήτων ζωής. Δημιουργούμε ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και αποκατάσταση. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους των οποίων η ικανότητα να διαχειρίζονται τις καθημερινές τους δραστηριότητες και τη ζωή τους στην κοινότητα επηρεάζεται από προκλήσεις ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια.