Skip to content
Apie projektą

Partneriai

Ne pelno siekianti organizacija, veikianti nuo 2001 m. Siekia pagerinti asmenų, patiriančių psichikos sveikatos sutrikimus, gaunamas paslaugas. Pagrindiniai principai – socialinė įtrauktis, autonomijos skatinimas ir gyvenimo kokybės užtikrinimas.

Ne pelno siekianti, nevyriausybinė, humanitarinė organizacija. Siekia padėti asmenims, patiriantiems psichikos sveikatos sunkumų, jų artimiesiems ir visiems besidomintiems šia tema. Veikia nuo 1993 m.

Ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, nuo 2000 m. dirbanti psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje. Misija – prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais grįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant psichikos sveikatą politiniu lygmeniu. Veiklos: advokacija, mokymai ir tyrimai, visuomenės švietimas, žmogaus teisių stebėsena, paslaugų vystymas ir kt.

Tai tyrimų organizacija, veikianti nuo 2005 m. ir siekianti skatinti verslumą. Pagrindinė veikla yra Europos Sąjungos programų, tokių kaip HORIZON 2020 ir ERASMUS+, finansuojamų projektų įgyvendinimas.

Nevyriausybinė organizacija, įkurta 1993 m., kurios misija yra skatinti psichikos sveikatos sunkumų turinčių žmonių įtrauktį į Rumunijos visuomenę suteikiant galimybę įvairiems alternatyviems socialiniams pasirinkimams. Organizacija yra išvysčiusi socialinių paslaugų, kurios atliepia tikslinės grupės poreikius ir tokiu būdu siekiama sumažinti šios grupės priklausomybę nuo specializuotų institucijų.

Nevyriausybinė organizacija ir socialinis kooperatyvas, dirbantis psichikos sveikatos ir intelekto sutrikimų srityje nuo 2001 m. Siekia skatinti sąmoningumą psichikos sveikatos tema ir ginti pažeidžiamų grupių teises.

Organizacija, skirta mokytis ir dalintis patirtimi, susijusia su psichikos sveikata ir gyvenimo įgūdžiais. Kuriamos galimybės tęsti studijas arba reabilitaciją. Dirbama su žmonėmis, kurių gebėjimai reaguoti į kasdienio gyvenimo iššūkius ir gyventi bendruomenėje, yra paveikti psichikos sveikatos sunkumų.