Apie projektą

Partneriai

Ne pelno siekianti organizacija, veikianti nuo 2001 m. Siekia pagerinti asmenų, patiriančių psichikos sveikatos sutrikimus, gaunamas paslaugas. Pagrindiniai principai – socialinė įtrauktis, autonomijos skatinimas ir gyvenimo kokybės užtikrinimas.

  • Ispanija
Ne pelno siekianti, nevyriausybinė, humanitarinė organizacija. Siekia padėti asmenims, patiriantiems psichikos sveikatos sunkumų, jų artimiesiems ir visiems besidomintiems šia tema. Veikia nuo 1993 m.
  • Slovėnija

Ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, nuo 2000 m. dirbanti psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje. Misija – prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais grįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant psichikos sveikatą politiniu lygmeniu. Veiklos: advokacija, mokymai ir tyrimai, visuomenės švietimas, žmogaus teisių stebėsena, paslaugų vystymas ir kt.

  • Lietuva

Tai tyrimų organizacija, veikianti nuo 2005 m. ir siekianti skatinti verslumą. Pagrindinė veikla yra Europos Sąjungos programų, tokių kaip HORIZON 2020 ir ERASMUS+, finansuojamų projektų įgyvendinimas.

  • Graikija

Nevyriausybinė organizacija, įkurta 1993 m., kurios misija yra skatinti psichikos sveikatos sunkumų turinčių žmonių įtrauktį į Rumunijos visuomenę suteikiant galimybę įvairiems alternatyviems socialiniams pasirinkimams. Organizacija yra išvysčiusi socialinių paslaugų, kurios atliepia tikslinės grupės poreikius ir tokiu būdu siekiama sumažinti šios grupės priklausomybę nuo specializuotų institucijų.

  • Rumunija

Nevyriausybinė organizacija ir socialinis kooperatyvas, dirbantis psichikos sveikatos ir intelekto sutrikimų srityje nuo 2001 m. Siekia skatinti sąmoningumą psichikos sveikatos tema ir ginti pažeidžiamų grupių teises.

  • Graikija

Organizacija, skirta mokytis ir dalintis patirtimi, susijusia su psichikos sveikata ir gyvenimo įgūdžiais. Kuriamos galimybės tęsti studijas arba reabilitaciją. Dirbama su žmonėmis, kurių gebėjimai reaguoti į kasdienio gyvenimo iššūkius ir gyventi bendruomenėje, yra paveikti psichikos sveikatos sunkumų.

  • Estija