Skoči na vsebino
Projekt

Partnerji

Združenje SASM je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena aprila 2001. Vse od ustanovitve je bilo vloženega veliko truda za izboljšanje oskrbe za zdravljenje oseb z duševno boleznijo. Glavni cilji združenja so: lažje vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovo socialno okolje, spodbujanje njihove samostojnosti in izboljšanje kakovosti življenja.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, osebam v trenutni duševni stiski in njihovim svojcem ter vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Združenje ŠENT je bilo ustanovljeno leta 1993.

Mental Health Perspectives je nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2000 in deluje na področju duševnega zdravja in človekovih pravic. Naše poslanstvo je, da prispevamo k dobrobiti družbe in še posebej k dobrobiti bolj ranljivih skupin, preko utrjevanja spoštovanja temeljnih človekovih pravic do dostopnih, dokazano dobrih storitev, ki upoštevajo posameznika in tudi z opozarjanjem na duševno zdravje na politični ravni. Naše dejavnosti vključujejo usposabljanja in raziskovanje, spremljanje izvajanja človekovih pravic, ozaveščanje, razvoj storitev, itd.

iED je raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2005, ki je usmerjena v promocijo podjetništva za vsakogar. Glavna aktivnost organizacije je, da izvaja projekte v okviru vplivnih in izjemnih Evropskih programov kot so HORIZONT 2020 in ERASMUS+.

Združenje Estuar je romunska nevladna organizacija, ustanovljena leta 1993. Poslanstvo združenja je, da ponuja socialne priložnosti in alternative za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju z namenom, da se vključijo v romunsko družbo. Združenje Estuar je skozi svoje delovanje razvilo storitve, ki odgovarjajo na potrebe ljudi in s temi storitvami omejuje njihovo odvisnost od specializiranih institucij.

Organizacija “‘Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups – EDRA’ (Okrajšava: K.S.D.E.O. “EDRA”) je neprofitna organizacija – zadruga, ki deluje na področju duševnega zdravja in duševnih razvojnih motenj od leta 2001, z namenom promocije duševnega zdravja, ščitenja pravic ranljivih skupin in ozaveščanja na področju duševnega zdravja.

V Estonskem kolidžu dobrega počutja in zdravljenja se učimo in izmenjujemo izkušnje s področja duševnega zdravja in življenjskih veščin. Ustvarjamo priložnosti za nadaljevanje izobraževanja in rehabilitacijo. Delamo z ljudmi, katerim so vsakodnevne dejavnosti in dejavnosti življenja v skupnosti otežene zaradi izzivov duševne bolezni, vključno z osebami, ki živijo s shizofrenijo.