Projekt

Partnerji

Združenje SASM je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena aprila 2001. Vse od ustanovitve je bilo vloženega veliko truda za izboljšanje oskrbe za zdravljenje oseb z duševno boleznijo. Glavni cilji združenja so: lažje vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovo socialno okolje, spodbujanje njihove samostojnosti in izboljšanje kakovosti življenja.

  • ŠPANIJA
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, osebam v trenutni duševni stiski in njihovim svojcem ter vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Združenje ŠENT je bilo ustanovljeno leta 1993.
  • SLOVENIJA

Mental Health Perspectives je nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2000 in deluje na področju duševnega zdravja in človekovih pravic. Naše poslanstvo je, da prispevamo k dobrobiti družbe in še posebej k dobrobiti bolj ranljivih skupin, preko utrjevanja spoštovanja temeljnih človekovih pravic do dostopnih, dokazano dobrih storitev, ki upoštevajo posameznika in tudi z opozarjanjem na duševno zdravje na politični ravni. Naše dejavnosti vključujejo usposabljanja in raziskovanje, spremljanje izvajanja človekovih pravic, ozaveščanje, razvoj storitev, itd.

  • LITVA

iED je raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2005, ki je usmerjena v promocijo podjetništva za vsakogar. Glavna aktivnost organizacije je, da izvaja projekte v okviru vplivnih in izjemnih Evropskih programov kot so HORIZONT 2020 in ERASMUS+.

  • GRČIJA

Združenje Estuar je romunska nevladna organizacija, ustanovljena leta 1993. Poslanstvo združenja je, da ponuja socialne priložnosti in alternative za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju z namenom, da se vključijo v romunsko družbo. Združenje Estuar je skozi svoje delovanje razvilo storitve, ki odgovarjajo na potrebe ljudi in s temi storitvami omejuje njihovo odvisnost od specializiranih institucij.

  • ROMUNIJA

Organizacija “‘Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups – EDRA’ (Okrajšava: K.S.D.E.O. “EDRA”) je neprofitna organizacija – zadruga, ki deluje na področju duševnega zdravja in duševnih razvojnih motenj od leta 2001, z namenom promocije duševnega zdravja, ščitenja pravic ranljivih skupin in ozaveščanja na področju duševnega zdravja.

  • GRČIJA

V Estonskem kolidžu dobrega počutja in zdravljenja se učimo in izmenjujemo izkušnje s področja duševnega zdravja in življenjskih veščin. Ustvarjamo priložnosti za nadaljevanje izobraževanja in rehabilitacijo. Delamo z ljudmi, katerim so vsakodnevne dejavnosti in dejavnosti življenja v skupnosti otežene zaradi izzivov duševne bolezni, vključno z osebami, ki živijo s shizofrenijo.

  • ESTONIJA