Skip to content
Projekt

Partnerid

SASM Fond on mittetulundusühing, mis asutati 2001. aasta aprillis. Alates loomisest on tehtud jõupingutusi, et parandada psüühikahäiretega inimeste taastumist. Peamine eesmärk on soodustada nende kaasatust kogukonda, iseseisvat toimetulekut ja parandada nende elukvaliteeti.

SENT – Sloveenia Vaimse Tervise Assotsiatsioon on mittetulunduslik humanitaarabi organisatsioon, mis on loodud vaimse tervise probleemidega inimeste abistamiseks, vaimset stressi kogevate inimeste, nende lähedaste ja kõigi vaimsest tervisest huvitatud inimeste jaoks. SENT loodi 1993. aastal.

Mental Health Perspectives on 2000. aastal loodud vaimse tervise ja inimõiguste valdkonna mittetulundusühing. Organisatsiooni missioon on aidata kaasa ühiskonna ja eriti selle kõige haavatavamate sihtrühmade heaolule, tugevdades nende põhiõigust juurdepääsetavatele, tõenduspõhistele ja isikukesksetele teenustele, pidades samal ajal oluliseks vaimse tervise poliitika kujundamist. Tegevused hõlmavad koolitusi ja teadustööd, inimõiguste jälgimist, teadlikkuse tõstmist, teenuste arendamist jne.

IED on 2005. aastal loodud teadusorganisatsioon, mis keskendub ettevõtluse edendamisele. Organisatsiooni põhitegevuseks on projektide elluviimine, millest mõjukamad Euroopas on olnud HORIZON 2020 ja ERASMUS + programmide raames.

ESTUAR Fond on 1993. aastal loodud Rumeenia mittetulundusühing. Organisatsiooni missioon on luua vaimse tervise probleemidega täiskasvanutele kogukonnapõhiseid võimalusi ja alternatiive ning toetada seeläbi nende kaasatust Rumeenia ühiskonda. Aja jooksul on ESTUAR Fond välja töötanud mitmeid abivajajate vajadustel põhinevaid teenuseid eesmärgiga piirata nende sõltuvust erihoolekande institutsioonidest.

Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups – EDRA (lühend: K.S.D.E.O. „EDRA”) on mittetulundusühing, mis tegutseb vaimse tervise valdkonnas alates 2001. aastast. Organisatsiooni eesmärgiks on edendada vaimse tervise valdkonda, kaitsta haavatavate sihtgruppide õigusi ning suurendada teadlikkust vaimse tervise küsimustes.

Eesti Heaolu ja Taastumise Kooli ootame õppima ja jagama kogemusi vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal. Loome võimalusi oskuste õppeks ja rehabilitatsiooniks. Teeme koostööd inimestega, kelle igapäevaseid tegevusi ja elu kogukonnas mõjutavad vaimse tervise probleemid, sh. skisofreenia.