Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Εργο

Αποτελέσματα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1

Συν-δημιουργημένος μεθοδολογικός οδηγός για την εκπαίδευση ατόμων με σχιζοφρένεια, των συγγενών τους και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης της σχιζοφρένειας σε περιβάλλοντα κατοικίας μέσω της χρήσης στρατηγικών εναλλακτικών ως προς τον εξαναγκασμό.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2

Εκπαιδευτικό υλικό

Θα σχετίζονται με την εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών σε οικιακά περιβάλλοντα για την πρόληψη και τη δράση σε επεισόδια κρίσης σχιζοφρένειας και θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους (άτομα διαγνωσμένα με σχιζοφρένεια, συγγενείς τους και Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας) κατά την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εμπειρικής Κατάρτισης

Θα αφορούν συγκεκριμένα τους εκπαιδευτές, περιλαμβάνοντας οδηγίες για εφαρμογή και μετάδοση και επίσης για τη σωστή χρήση των Εκπαιδευτικών Υλικών που δημιουργήθηκαν στο Παραδοτέο 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης ZeroCoercion

Θα αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή των Εκπαιδευτικών Υλικών (Παραδοτέο 2) και την Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Παραδοτέο 3)

Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας!

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας!