Skip to content

Uždaromajame renginyje pristatyti projekto rezultatai

Spalio 19 d. įvyko aukšto lygio projekto ZERO Coercion uždaromasis renginys, kuriame sprendimų priėmėjai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, ekspertai ir kiti besidomintys psichikos sveikata disktavo apie tai, kas turi keistis, kad žmogaus teisės psichikos sveikatos srityje taptų orientacine ašimi.

Sveikinimo žodžius renginyje tarė LR Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Abiejų ministerijų darbus siekiant mažinti prievartines priemones ir gerinti pagalbos kokybę žmonėms, patirintiems psichikos sveikatos sunkumus pristatė LR Sveikatos apsaugos ministro patarėja Simona Bieliūnė bei LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

Įžvalgomis dalinosi ir aukšto lygio užsienio ekspertai – Michelle Funk iš Pasaulio sveikatos organizacijos, taip pat Nigel Henderson, buvęs Penumbra generalinis direktorius, Paul Bomke, generalinis Psichiatrijos ir neurologijos Pfalzklinikum direktorius.

Renginio metu pristatėme ir baigiamą mūsų projektą.  Projekto ekspertė Aurelija Auškalnytė pristatė projekto idėją – mažinti prievartines priemones (jų naudojimą, ir patyrimą) ugdant tvarkymosi su psichikos sveikatos krizėmis įgūdžius, kuriuos galima panaudoti namų aplinkoje. Pristatyta projekto metu parengta programa, jos unikalumas tas, kad dirbama su mišria grupe – tiek žmonėmis patiriantiems psichikos sveikatos krizes (ypatingai orientuojantis į asmenis su schizofrenijos diagnoze), tiek jų artimaisiais, tiek ir specialistais. Programa apima įvairias temas, tačiau jos pagrindas – didinti supratimą apie žmogaus teises ir žmogaus teisėmis grįstą požiūrį į psichikos sveikatą. Taip pat mokomasi įvairių įgūdžių – nuo savo stiprybių atpažinimo ir kelio į atsigavimą iki įspėjamųjų krizės ženklų ir krizės plano. Taip pat atskiras dėmesys skirtas psichikos sveikatos sunkumų patyrusių žmonių tarpusavio palaikymo įgūdžiams formuoti. Progama išbandyta BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ bendruomenėje. Apie ją atsiliepia „Savų namų“ vedėja Neringa Žalėnė:

ZERO COERCION mokymai BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ bendruomenei suteikė išlaisvėjimo ir vidinės drąsos. Specialistams buvo reikšmingiausi „Individualaus atsistatymo (recovery) planai“, „Deeskalacijų technikų planai“ ir „Mano krizės planas“. Pradedant taikyti juos praktikoje, specialistai mato, kad tai naudinga paslaugų gavėjams. Paslaugų gavėjai labiausiai džiaugėsi pasitikrinę pagrindines žinias žmogaus teisių tema. Diskusija apie darbo pokalbyje užduodamus klausimus dėl turimo negalios tipo sustiprino paslaugų gavėjų pasitikėjimą savimi. „Mano krizės planą“ paslaugų gavėjai įvertino kaip sensacingą naujovę, kuria noriai naudosimės.

Renginys transliuotas tiesiogiai internete, jį nuotoliu stebėjo keli šimtai žmonių.