Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υλικών και Δραστηριοτήτων

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του έργου εργάζονται για να αναπτύξουν ένα πλήρες και ποιοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην παρούσα φάση, γίνεται ανασκόπηση των βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (DETAs), οι οποίες αποτελούνται από τις εξής ενότητες:

DETA 1: Γνωρίζοντας τον εαυτό μου και αυτούς που με υποστηρίζουν how to get prescribed klonopin and adderall

DETA 2: Ενδυναμώνοντας τον εαυτό μου και αυτούς που με υποστηρίζουν

DETA 3: Συν- δημιουργώντας τον δικό μου «άνετο χώρο»

DETA 4: Όντας προληπτικά ενεργός: Από-κλιμακώνοντας τον εαυτό μου στο σπίτι

DETA 5: Ελέγχοντας τον εαυτό μου: Από-κλιμακώνοντας στο σπίτι

DETA 6: Φυσική και συναισθηματική ευεξία στο σπίτι

DETA 7: Υποστηρίζοντας άλλους ανθρώπους σαν και εμένα

Στη συνέχεια, θα σχεδιάσουμε το περιεχόμενο και θα ξεκινήσουμε τη δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.