Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ZERO CEORCION - 5η Διαδικτυακή Διακρατική Συνάντηση

ZERO CEORCION – 5η Διαδικτυακή Διακρατική Συνάντηση

Στην 5η συνάντηση, κάθε χώρα μοιράστηκε τις διαφορετικές εμπειρίες της πιλοτικής φάσης του έργου “Πρόγραμμα κατάρτισης για την αντιμετώπιση της κρίσης σε άτομα με σχιζοφρένεια για το οικιακό περιβάλλον”.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια μας είπαν ότι τα πιο ενδιαφέροντα θέματα γι’ αυτούς ήταν τα εξής: ΤΟ ΘΕΜΑ 1 που αποτελείται από “τα δικαιώματα των ατόμων με σχιζοφρένεια” και, ΤΟ ΘΕΜΑ 4 “Εργαλεία για τη μείωση των καταναγκαστικών μέτρων στο σπίτι” που τους ενδυναμώνουν τους ίδιους και όσους τους υποστηρίζουν.

Όσον αφορά τους επαγγελματίες, το περιεχόμενο που τους φάνηκε πιο ενδιαφέρον ήταν το ΘΕΜΑ 4, το οποίο αποτελείται από “εργαλεία για τη μείωση των καταναγκαστικών μέτρων στο σπίτι”. Και, όσον αφορά τους συγγενείς, το περιεχόμενο που τους φάνηκε πιο ενδιαφέρον ήταν η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 “Στρατηγικές που αποφεύγουν τη χρήση καταναγκαστικών μέτρων στο οικιακό περιβάλλον”.